tmbloglar.fun

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » tmbloglar.fun » Sorag-jogap » Maşgala, ol nähili bolmaly sizler üçin?


Maşgala, ol nähili bolmaly sizler üçin?

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

Maşgala, ol nähili bolmaly sizler üçin?

Wagt gidip dur we öñki düzgünlerem, (obychai diýjekdim. Indi biri durmuşa çykanda/öýlenende onuñ ene-atasy meniñ eşidenimçe we men öz geçenlerimden gyzyñ ýa-da oglanyñ bilimine başda seredýärler. Näçe universiteti gutardy, işi barmy, we elbetde adamyñ harakteri. Öñki maşgalalar: 1) Erkek işleýär.
2) Aýally õýde oña garaşyp oturýar, taýýar nahar bilen, çagalary bilen.
3) Aýalla pul gerek bolsa (meselem özune köýnek satyn aljak bolsa) onda erkekden soramaly.
4) Erkek aýalyny ursa ok,
5) Aýallaryñ kelleleri erkekleriñki ýaly ishlemeýär şonuñ üçin olar öýde nahar bişirip, egin-eşikleri ýuwup olary urýan erkeklere garaşyp oturýardylar.
Hazirki we geljeki maşgalalar:
1) Erekek we aýal maşgalada bile işleýärler.
2) Aljak gyzyñ (education) bilimine seredýärler: näçe universiteti gutardy?
3) Erkekler aýallara respect (uvazheniýe) goýýalar.
4) Erkekleriñ we aýallaryñ kelleleri deñ derejede işleýär ekeni eger hemme gerekli zatlary gyzlara wagtynda berseñ. (mekdep, uvazheniýe, şans, saýlaw azatlygyny we s.m)
5)Gyzlar/Aýallar bitarap Soñunda- indi maşgalalar öñküden bagtlymy? Ýokardaky saýlanlarymyñ gowy we erbet taraplaryny bärik ýazsañyzlar gyzykly bolardy.

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»



Вы здесь » tmbloglar.fun » Sorag-jogap » Maşgala, ol nähili bolmaly sizler üçin?