tmbloglar.fun

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » tmbloglar.fun » Goşgylar » Doglan gün gutlagy


Doglan gün gutlagy

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

Doglan günüň gutly bolsun Laçyn jora (Aýgül agzanyň haýyşdy boýunça )

Ýürekden syzdyryp aýdýan sözlerim
Doglan günüň gutly bolsun jorajan
Elmydama gülüp dursun gözleriň
Ömrüň süýji datly bolsun jorajan

Laçyn joram bu gün hasam bagtyýar
Gör ne gözel gözlerinde jady bar
Şu setirler galsyn menden ýadygär
Doglan günüň gutly bolsun jorajan

Arzuwlarym kändir ýagşydan-ýagşy
Ömrüň uzak bolsun ,ýollaryň ýagty
Alladan dileýän saňa ak bagty
Doglan günüň gutly bolsun jorajan

Gerçek hem goşulýar gutlag sözüne
Bagt gülüp baksyn güler ýüzüňe
Ýowuz günler görkezmesin gözüňe
Ömrüň süýji datly bolsun jorajan
Doglan günüň gutly bolsun jorajan

Gerçeknazar Amannazarow

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » tmbloglar.fun » Goşgylar » Doglan gün gutlagy