tmbloglar.fun

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » tmbloglar.fun » Goşgylar » Uçurym goşgy sy


Uçurym goşgy sy

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

Hoş gal eziz mekdebim

Bir mekdepde bile okap,bile geçdi ýaşlygymyz
Hoş gal eziz klasdaşlam,hoş gal eziz mekdebim
Bize täze giň ýol açdy dörtligimiz ,bäşligimiz
Hoş gal eziz deňi duşlar ,hoş gal eziz mekdebim

Gör biz bu gün uçurym biz ellermizde bägüller
Mekdep seniň goýnuňda geçirdik biz nä günler
Göýä uçar guş kimin uçup gitdi aý-ýyllar
Hoş gal çagalyk ýyllam,hoş galeziz mekdebim

On ýyl bile gülişip oýnardyk biz şadyýan
Günler nähili geçdi ýa düýşmidi ýa duman ?
Mugallymlar öňde durup okatdylar ýadaman
Hoş gal eziz mugallymlar ,hoş gal eziz mekdebim

Gerçeknazar Amannazarow

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » tmbloglar.fun » Goşgylar » Uçurym goşgy sy