tmbloglar.fun

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » tmbloglar.fun » Internet bloglar » Sim kartsyz mugut jañ we sms! Imo, Watsapp, Instagram, VK we ş.m


Sim kartsyz mugut jañ we sms! Imo, Watsapp, Instagram, VK we ş.m

Сообщений 1 страница 2 из 2

1

Sim kartasyz ýa-da telefon belgisiz Imo Messenger, Watsapp ulanmak.

Umuman Imo Messengere girmek üçin hökmany ýagdaýda bize telefon belgisi gerekdir. Bu gün elimizde telefon belgisi ýa-da sim kart ýok bolsa nähili Imo Messengeri ulanmagy öwreneliň.

Imo-ny telefon belgisiz ulanmak üçin!

Eger telefonyňyzda öň Imo hasap bar bolsa, Imo programmany telefonyňyzdan bozuň we täzeden gurnaň.
Imo-ny sim kartasyz ulanmak üçin ilki özümize internet üsti bilen telefon belgi alalyň. Telefon belgiler internetde çeşmeleri gaty köpdir, her göreniňizi ulanmazlygy maslahat berýärin. Çünki ynamly bolman biler. Mysal ynamly bolmaýan çeşmelerden imo hasap açan ýagdaýyňyzda başga biri hem şol telefon belgiden imo hasap açyp biler şeýlelik bilen siziň kontaktdaky dostlaryňyz başgalaryň hasabyna geçer.

Dostlar!!!

“Talkatone” mugt jaňlar we sms, dünýäniň islendik ýerinde jaň etmäge we SMS ibermäge mümkinçilik berýän programma. Programmany ulanyp başlamazdan ozal diňe e-poçta salgyňyzy ulanyp ulanyjy hasaby döretmeli.

Hasabyňyz döredilende, Kanada we Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna jaňlary başlamaga we kabul etmäge mümkinçilik berýän Talkatone telefon belgisini alarsyňyz. Iň gowy zat, internete girmek şerti bilen bir minut hem sarp etmeli däl.

“Talkatone” mugt jaňlaryň we SMS ýazmagyň iň gowy we gyzykly aýratynlygy, bu programma “Android” enjamyňyzy, hatda planşetiňizi telefona öwürmäge mümkinçilik berýär. Elbetde, bu programmany smartfonyňyza gurnap, “Talkatone” arkaly jaň etmek üçin ulanyp bilersiňiz.

Talaktone-ny nähili ulanmaly?

Talkatone programmasyny telefonyňyza Google play ýa-da Appstore arkaly ýükläň.

Soňra Talkatone-y açyň facebook, web google arkaly ýa-da email salgyňyz bilen registrasiýa boluň. Registrasiýa bolanyňyzdan soňra "skip" basyñ we ýene-de (a different one) basyñ soñra şu: 905 604 778 250 506 204 705 we ş.m kanada kodyny ýazyň we Continue düwmä basyp dowam ediň.

Size bir näçe telefon belgiler hödürlejekdir, halan belgiňizi saýlaň we dowam ediň. Alynat telefon belgi bilen siz islendik (imo, vk, facebok, instagram, telegram, watsapp we birnäçe ş.m) saýtlarda hasap açyp bilersiñiz!

0

2

Su programma sizde bar bolsa manada nomer alyp berip bilersinizmi? Komek edayin!

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » tmbloglar.fun » Internet bloglar » Sim kartsyz mugut jañ we sms! Imo, Watsapp, Instagram, VK we ş.m