tmbloglar.fun

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » tmbloglar.fun » Internet bloglar » Kompýuter içalysy


Kompýuter içalysy

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

Köplenç dostumyzyň öz kompýuterinda näme işleýändigini hemmämiziňem bilesimiz gelýändir. Dostumyzyň maillaryny okasymyz gelýändir, girýän sahypalaryny görmek isleýänsiňiz we açar sözlerini bilesiňiz gelýändir. Egerde bar arzuwyňyz şol bolsa, ýekeje programma kömek edip biler. Siz bu programmany dostuňyzyň kompýuterina ýükleseňiz munuň özi haçan interneda girilendigini, klawituradaky basylan düwmeleri, açar sözleri, email hatlary, ekrany surata alýar we ş.m işleri ýerine ýetirýär. Indi siz bu maglumatlary nädip almaly? Bolýa ýüklediňemdä indi nädip aljak? Gaty ýönekeý programmany ýüklenende email adres soraýar. Şol berilen email adresa hemme maglumatlary wagtly wagtynda iberip durýar. Ýekeje etmeli işiňiz dostuňyzyň kompýuterina şu programmany ýüklemekdir. Programma hakynda maglumat: Ady: Powered Keylogger Görnüşi: 2.2.1.1920 Tutýan meýdany: 3.86MB Ýüklemek üçin sepler: Depositfiles Uploading Swapfile

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » tmbloglar.fun » Internet bloglar » Kompýuter içalysy