tmbloglar.fun

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » tmbloglar.fun » Erkin bloglar » Informasiýa gadymy döwürde


Informasiýa gadymy döwürde

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

Informasiýany irki döwürlerde adamlar öz arasynda söz üsti bilen geçiripdir. Wagtyň geçmegi bilen daşyň ýüzüne dürli şekilleri çekmek bilen grafiki usuly ulanypdyrlar.
Soňraky wagtlarda adamzat jemgyýeti harplaryň toplumyny düzmek bilen hat üsti bilen, kitaplaryň tehniki resminama, gazet žurnallaryň, radio telewideniýa we beýleki informasiýa serişdeleriň kömegi bilen uly göwrümli informasiyalary kabul edipdirler.
Wagtyň geçmegi bilen informasiýa kitap hem amatsyz göterijiler bolupdyr. Sebäbi ol haýal we gymmat düşýän informasiýa çeşmesi bolupdyr. Kompýuterleriň oýlanyp tapylmagy bilen tehniki serişdeleriň we aragatnaşyk serişdeler bilen bilelikde örän uly informasiýa göwrümine adamlar el ýeterli bolupdyrlar

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » tmbloglar.fun » Erkin bloglar » Informasiýa gadymy döwürde