tmbloglar.fun

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » tmbloglar.fun » Erkin bloglar » Informasiýanyň häzirki döwürde ähmiýeti


Informasiýanyň häzirki döwürde ähmiýeti

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

Informasiýa sözi "informatio", latyn sözünden gelip çykyp, ol düşündirmek beýan etmek, habarlylyk ýaly ýarym manylary berýär. Informasiýany adamlar biri-birine söz hat üsti, dürli hereketler bilen alyş-çalyş edipdirler. Gerekli informasiýany biz okuw kitaplardan, telewideniýadan, internetden, kino filmlerden alýas we olary ýazyp alýarys. Önümçilikde informasiýany adamlar biri-birine tekst, we çyzgy hasabat we maglumat tablisalar we beýleki resminamalar görnüşde geçirilýär. Informasiýa kompýuteriň kömegi bilen hem berlip biliner.
Informasiýanyň belli bir takyk kesgitlemesini bermek mümkin däldir. Informasiýa bizi gurşap alan dünýäniň obýektleri baradaky kssgitslizligi aýyrýan işläp taýýarlamaga we geçirmäge netlenen maglumatlardyr. Informasiýa döwrebap bolmalydyr. Anyk informasiýa näbelliligi aýyrýar.

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » tmbloglar.fun » Erkin bloglar » Informasiýanyň häzirki döwürde ähmiýeti