tmbloglar.fun

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » tmbloglar.fun » Erkin bloglar » Türkmenistan taryhynyň döwürleri


Türkmenistan taryhynyň döwürleri

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

Türkmenistan öz taryhyny gadymyýetden alyp gaýdýar. Türkmenistanyň territoriasynda ýaşan adamzat jemgyýeti şeýle toparlara bölünýär.
Iň gadymy döwür. (B.e. öňki 3 müň ýyllyga çenli)
Gadymy döwür. (B.e. öňki 3 müň ýyllygy - Biziň eýýamymyzyň vı asyr aralygy)
Türkmen halkynyň kemala geliş döwri. (7 asyr - 13 asyr) Şu döwürde türkmenler ençeme döwlet gurdy. Türkmenleriň iň şahlanyş döwri şu döwürdir. Seljuklydan başlap Akgoýun Garagoýun döwletleri ençeme hökümdar tarapyndan esaslandyryldy. Türkmeniň beýik soltany Togrul beg 1040-njy ýylda Daňdanakan söweşinden soň Beýik Seljukly döwletini esaslandyrdy.
Türkmen halkynyň dagynyklyk döwri. (19 asyr ortalary - 20 asyryň başlary) Bu döwürde türkmenler merkezi döwlet gurup bilmän, hanlyk häkimiýeti bilen ýaşap gün görüpdirler. Şo sebäpli türkmenler bu döwürlerde dagynyk bolup ýaşapdyrlar.
Kolonial döwür. (19 asyryň ikinji ýarymy - 20 asyryň ortalary)
Sowet häkimiýeti döwri. (1917-1991)
Türkmenistanyň häzirki döwri. (1991)

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » tmbloglar.fun » Erkin bloglar » Türkmenistan taryhynyň döwürleri