tmbloglar.fun

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » tmbloglar.fun » Gyzykly bloglar » Açar (password) sözünden adamyñ häsiýetini bilip bolýar.


Açar (password) sözünden adamyñ häsiýetini bilip bolýar.

Сообщений 1 страница 4 из 4

1

Salam hormatly agzalar we bloglar.7wk.ru-yñ myhmanlary. :) hünärmenleriñ barlagyna görä, internet ulanyjylaryñ ulanýan açar sözlerinden shol adamyñ häsiýetini gesgitläp bolýarmysh. 1. Meselem 40% adamlar köplenç agzalyk ady bilen kybapdash açar sözlerini goýarlar. Ol adamlaryñ häsiýetine egoist diýýärler. 2. 30% internet ulanyjylar bolsa ýakyn adamynyñ adyny, ýa-da itiniñ, pishiginiñ adyny goýýar. Ol adamlary bolsa aladaçyl, köpçüligi gowy görýän adam diýip häsiýetlendirýäler. 3. 15% internet ulanyjylar 8 belgiden köp, doglan ýylyny, aýyny, gününi üstesinede telefon belgisini ulanyp açar söz ýasaýalar. Ol adamlary gizlin, köpçüligi halamaýan, ýeke bolmagy gowy görýän adam diýip häsiýetlendirýäler. 4. Galan 15% adamlaram ýurdunuñ, shäheriniñ, obasynyñ adyny ulanýalar. Ol adamlaryda watançy, patriot diýip häsiýetlendirýäler. "Dünýäde iñ köp ulanylan açar söz haýsyka?" diýip pikir etýäñizmi? Ine ol: 123456 indi bolsa men size hacker-leriñ açar sözi bilmek üçin ulanýan usullarynyñ iñ añsat usulyny aýdaýyn. Hacker-ler internet kafelerde müshderi kompýuter bilen ishläp bolup, öýüne gaýtýança garashýar. Ondan soñam yz ýany shol müshderiniñ kompýuterine oturýar. Müshderiniñ giren saýtlaryna girende, shol müshderiniñ ady bilen girilýär. Sebäbi ulanylan saýt belli bir wagt geçmese shol müshderiniñ ady bilen salýar. Ýene-de köp zat ýazmalydym weli arman ishlerim bar. Soñurak gelip ýazaryn. Siz häzirlikçe häsiýetiñizi kesgitlän bolsañyz, jogaplarda häsiýetiñizi ýazyñ.:)

0

2

Bähh...

0

3

profilinden çyksa hiç kim girip bilmez

0

4

Ökde hacker bolsa seniň kafeden çykaryňa garaşmaz... Mysal üçin menem hacker

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » tmbloglar.fun » Gyzykly bloglar » Açar (password) sözünden adamyñ häsiýetini bilip bolýar.