tmbloglar.fun

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » tmbloglar.fun » Erkin bloglar » Tat sozune gysgacha syn!


Tat sozune gysgacha syn!

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

Salam agzalar,yene-de bir sizing bilen paylaşjak maglumatlarym bardy. Belki bu yazgylar kopimiziň öňden edyän pikirlerimizi üytgeder. Sebäp biz köpimiz hem şeyle pikir etyän bolmaly. Sebäp kawagt şu bolgusyz tire-taypa dawalarynda ay sen şu tayly ay sen bu tayly, eyleň beyleň.. ay garaz şu bolgusyz gürrüňler bolup geçyär. Ynha şu yerde degip geçjek bolyan temam hem “tatlar” ‘tat’ sozi hakynda.. Eysem-de bu tatlar kim? Name uçin olara tat diyyaler? Aslynda olar hem arassa,her kim ozini nahili turkmen hasap etyan bolsalar, olar hem şeyle hasaplanyar. Taryhda Turkmenistan SSSR-i doredilende G.Atabay amyderyanyn kenaryny aylanyp,golunda mauzeri bolanmyş,we ahli ozbekleri, “turkmen” diymedigi atyp, olary turkmen hasabyna goşupdyr diyyaler!? Eysem bu nadereje-de dogryka, aslynda şeyle zat bolupmy? Nirede yazylan maglumat? Kim okapdyr? Dine eşitmek bilen hemme zat deň bolayanok.alili,gökleň, yomut,mukry,mejewür,olam,salyr,saryk,teke,hoja,arsary taypalarynyň düzüminde “tat” diyen tire bar. Tat sozi gadymy türki termin. Ol 8 asyryň orhon yenisey yazgylarynda hem duş gelyär. Garahanlylar dolwetinde bolsa, ol yslamy kabul eden eyran dilli halklara aydylypdyr.meselem kop yerlerde uygurlara hem tat diyilipdir.gadymy dowürlerde turki taypalar basga dili ayry, turki dal taypalary basyp alanlarynda olara tat diyip yuzlenipdirler.meselem Mahmyt Kasgaly ozunin yazgylarynda, “tatsyz turk bolmaz, başsyz bärük” diyen nakyly ulanypdyr. Akademik radlow “tat” sözüne iki hili dushundiriş beryär. 1-hökümdarlara hyzmat edyän we olaryň yanynda yaşayan halk. 2-oz ilinden ayrylyp,agalyk ediji halka rayat bolan halk, a akademik tolstowyö pikiriçe tat-salgyt töleyän otyrymly ilata aydylyar.wagt geçdigiçe çarwa halk otyrymly ilaty “tat” diyip atlandyrmaga, we garşylyk çarwa halkynyö ayaga geyyän ayakgabysy bolan “çokay” diyip atlandyrylmaga başlayar. Çarjew sozi hem aslynda “dort çatryk” diymegi anlatyar. Sebabi bu yerde gadymy amul saherinin harabalary bar. Ol saher bir wagtlar beyik yupek yolunun ustunde gurulupdyr, we gaty gullap osupdir. Ona çar tarapdan kerwenlerdir, myhmanlar, adamlar gelipdir. Yagny dort çatrykda ortada yerleseni uçin seyle at galypdyr

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » tmbloglar.fun » Erkin bloglar » Tat sozune gysgacha syn!