tmbloglar.fun

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » tmbloglar.fun » Erkin bloglar » Kiber attakalar nämelere zyýan berip biler ?


Kiber attakalar nämelere zyýan berip biler ?

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

Internediň döremegi bilen onuň garaňky taraplygyny saklap gelýän kiber attakalar hem döredi. Internet bu her gün giňeýän, sanap gutaryp bolmajak sahypaly kitapdyr. Ýöne döredilýän zatlary bozýanlaram bar, olar hakerler, wiruslar, ýada näsazlyklar bolup biler. Ilkinji hakerler 1980-nji ýyllarda döräp başlady. Ilki başda hakerlere agyr jezalar berilenokdy. Sebäbi bu ilkinji gabat gelinýän ýagdaýdy we olar ýaly zyýan berilip bilinjegi bilinenokdy. Soňraky, ýagny şuwagtky döwürde bolsa olar ýaly zatlara has aýratyn uly üns berilýär. Sebäbi olar has uly zyýanlar berip, döwletleri çykylmaza sokup bilýär. 2011-nji ýylda Hamza Bendelladjyň Amerikanyň 280 million dollaryny Palestina geçirişi hem muňa mysal bolup biler.
Şuwagt dünýäde her sekuntda ençeme kiber attakalary bolup dur. Olar her zyýan berip bilýär. Ýöne kiber attakalar esasy haýsy zatlara zyýan beryär. Kiber attakalar hemme zada zyýan berip biler. Hawa, akylyňyza gelip biljek hemme zada zyýan berip biler

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » tmbloglar.fun » Erkin bloglar » Kiber attakalar nämelere zyýan berip biler ?