tmbloglar.fun

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » tmbloglar.fun » Goşgylar » Bedewim


Bedewim

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

Saňa at diýmerin gardaş diýerin
Göroglyň gardaşy bolan bedewim
Ýalňyz halatymda syrdaş diýerin
Ynsan deý duýgumy bilen bedewim

Türkmenler tanalýar halaty bilen
Taryhy ,halysy ,öz aty bilen
Men diýen gerçekleň ganaty bolan
Çarp urup çarpaýa galan bedewim

Behişdi bedewim Hakyň peşgeşi
Üstünde ýigitler sürer eşreti
Gözelleriň göle goýan keşdesi
Abraýyň dünýä dolan bedewim

Ýeňji bolup aýlawlarda aýlanan
Dünýäň ähli bedewinden saýlanan
Gardaş !
seniň wasbyň jandan söýlenen
Türkmeniň buýsanjy bolan bedewim

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » tmbloglar.fun » Goşgylar » Bedewim