tmbloglar.fun

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » tmbloglar.fun » Goşgylar » Adamlar maýmyndan döräpdir


Adamlar maýmyndan döräpdir

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

Adamlar maýmyndan dörapdir ilki
Onuň ýaly söze ynanma  adam
Ony diýýän boldy illere gülki
Sen adam,adamyň süýdüni dadan

Alla ýaradypdyr Adam atany
Ondan soň ýaratdy Howa  enäni
Bir ataň bir enäň nesilleri biz
Adam saýlap gazanmagyn günäni

Sen adammy ,maýmyn ?
Seret özüňe
Möwjesin kalbyňda Halyga ynam
Eger ynanmasaň meniň sözüme
Onda Hak kelamy Gurhana ynan

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » tmbloglar.fun » Goşgylar » Adamlar maýmyndan döräpdir