tmbloglar.fun

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » tmbloglar.fun » Goşgylar » Cekinjenlik


Cekinjenlik

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

Saňa söýýän diýip aýdyp bilemok
Bilmedim nämüçin çekinýän senden
Aýtjak bolýan wah ýenede bolanok
Şeýle ýygralygma ökünýän çyndan

Saňa söýýän diýip aýdyp bilemok
Seni görenimde tutulýar dilim
Sen gitdiň yzyňa gaýdyp geleňok
Şondan soňra seni görmedim gülüm

Şondan soňra seni gözledim telim
Bagt gözlerme bakyp ýylgyryp gitdi
Saňa söýýän diýip ýazan hatlarym
Jüwimiň içinde ýyrtylyp gitdi

Hatlar gowuşmady hak eýesine
Şeýdip uzaklaşyp gitdiň sen menden
Saňa söýýän diýip aýdyp bilemok
Bilmedim nämüçin çekinýän senden

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » tmbloglar.fun » Goşgylar » Cekinjenlik