tmbloglar.fun

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » tmbloglar.fun » Goşgylar » Dileg edelin


Dileg edelin

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

Ýürekden sygynyp Perwerdigäre
Geliň musulmanlar dileg edeliň
Ol kalba şypadyr ,dertlere çäre
Allaha sygynyp dileg edeliň

Ýurdumyz hemişe bolsun parahat
Halkym gezsin iki dünýe rahat
Bagtly ýaşasyn her bir raýat
Elmydama ýagşy dileg edeliň

Kylsaň dileg köpdir ýagşydan -ýagşy
Bolsun kalbymyz hem gabrymyz ýagty
Alla dilegmizi bitirýän wagty
Bir-birege ýagşy dileg edeliň

Öňelem diýenmiş bir goja dana
Mal diýp azap berme amanat jana
Jadygöýlik gerekmikä ynsana
Oňa derek ýagşy dileg edeliň

Dileg ediň delil edip zähmeti
Egsilmeýär Rehimliniň rehmeti
Kalba salman waswaslygy ,mähneti
Ýagşy umytda ýagşy dileg edeliň

Manysy ýokdyr hiç sözi uzaltmaň
Her dem ýatlaň Ýaradany unutmaň
Hem boş gaýtmaz Oňa golun uzadýan
Gol uzadyp ýagşy dileg edeliň
Geliň musulmanlar dileg edeliň

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » tmbloglar.fun » Goşgylar » Dileg edelin