tmbloglar.fun

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » tmbloglar.fun » Goşgylar » Derdime derman


Derdime derman

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

Men saña söýgimi aýdaýyn nädip?
Günler geçip barýar ömrimden gädip
Birje gezek görsem lebiñden dadyp
Bu ýa$ ýüregimde galmaýar arman

Gözleñ derdime derman
Sözleñ bagtyma perman
Ynan ýa$ap bilmerin
Söýgilim seni görmän

Ýüpek deý ýum$yk näzijek eliñ
Bilbilimen ýañja açylan gülüñ
Isleseñ gapyñda bolaýyn guluñ
Gel meniñ melegim bes maña perman

gaýtalama:

Kalpdaky sözlermi getirsem dile
Söýgimiz sowrulup gitmesin ýele
Gel durmu$ guraly ýa$aly bile
Her gün $onuñ üçin i$leýän durman

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » tmbloglar.fun » Goşgylar » Derdime derman