tmbloglar.fun

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » tmbloglar.fun » Goşgylar » Ucleme


Ucleme

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

Diýýärsiň durmuşyň manysy näme
Meň üçinä dünýe durşuna nama
Näçe ýazdygyňça ýazasyň geler

Alla adamzady ýaratdy nüçin
Berk durup Hak ýadyn kylmagy üçin
Akylly biler we Alla sygynar

Ýene soraýarsyň adalat nirde
Bir seret ýüziňden perdäňi syrda
Hakykaty halk bilmeýär Hak biler

Elmydam aýap gez amanat jany
Nadanlaryň bolmaz sözinde many
Gybatkeşden geljek bolsa gep geler

Gezgin munda gaýgy -gussa basylman
Iki dünýe bagtyýardyr musulman
Gapyllaryň gaýgy-gamy köp bolar

Akyl aglar,akmak sürer döwrany
Budur dünýäň pesliginiň beýany
Dünýäligiň dünýä bilen dep bolar

Gerçek munda ýagşy-ýaman bilip git
Ybadat kyl abraý sogap alyp git
Akylly öz etjek işin bek biler
Hem özine bek bolar

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » tmbloglar.fun » Goşgylar » Ucleme