tmbloglar.fun

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » tmbloglar.fun » Goşgylar » Giderin


Giderin

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

Zaman anyk ,möhsim anyk ,ýer anyk.
Gitmeli ýerime eňip giderin
Diňe imanymy ýanyma alyp
Dünýäni duýdansyz zyňyp giderin

Kalbymdaky mukam diňmejek ýaly
Gezip ýöris göýä ölmejek ýaly
Misli ýaz ýagşy deý ýagsamda häli
Damjalap-damjalap diňip giderin

Ýaşaýan ,ýaşaryn Alla bil baglap
Alla bil bagladym gezmerin aglap
Dünýälik diýmerin bagrymy daglap
Edeniňe şükür diýip giderin

Gerçek goşgy ýazdy ýene bir ýaprak
Neýläýin ýaz diýip gyýylsa kükrek
Kökim gan damarym arassa toprak
Ýene şol topraga siňip giderin

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»


Похожие темы


Вы здесь » tmbloglar.fun » Goşgylar » Giderin