tmbloglar.fun

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » tmbloglar.fun » Erkin bloglar » Dünýä belli kompanýalaryň taryhy


Dünýä belli kompanýalaryň taryhy

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

1.SAMSUNG tehnologiýa we elektronik önümler we köplenç akylly telefon önderýän we ýylda 17,4 milýon $ gazanýan kompanýa ilkinji açylan ýyllarynda guradylan ir-iýmiş we balyk satyp başlapdyr.
2.Coca-Cola kompaniýasynyň "Kola" atly içgisi ilkinji ýyllarda reňki ýaşyl we düzüminde alkogol bolupdyr. (*Şonuň üçin kompaniýa hökümet tarapyndan birnäçe sapar jeza alypdyr)
3.İnternet giganty Facebook-yň esaslandyryjysy Mark Zuckerberg uniwersitetde okap ýören wagtlarynda Facebook-y döretmek üçin uniwersitediň talyplar baradaky maglumatlary saklaýan Wi-Fi toruny döwüp, iň owadan talyplaryň suratlaryny alypdyr we şonuň üçin ol uniwersitetden kowulupdyr.
4.Pepsi kola öndüriji şirket II Jahan urşy sebäpli şekeriň bahasynyň artmagy bilen şereket bankrot boldy.Soňra kompaniýanyň başlygy şereketi bir baý adama satypdyr.Emma şereket ýene bankrot boldy.Kompaniýa soňra başga bir şereket tarapyndan satyn alyndy we häzirki günlere gelip ýetdi.Bu aluw-satuwyň netijesinde pepsi kolanyň düzümi gizlinligini bozdy.İne pepsi kolanyň düzümi:karbonatly suw, ýokary fruktozly mekge şiresi, karamel, şeker, fosforik asit, kafein, sitrik asit we tebigy tagam,41 gram karbonhidrat, 30 mg sodýum,10 gram ýag,10 gram proteýin, 38 mg kafein, 150 kaloriýa.
5.Lacoste geýim kompaniýasy ony esasan hem üstündäki krokodil bilen tanaýarys.Bu kompaniýa Nike, Adidas, Puma, Asics we beýleki kompaniýalardan soň döremegine garamazdan ilkinji bolup geýim we aýakgaplaryň üstüne öz kompaniýasynyň surat we adyny goýan şereketdir.

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » tmbloglar.fun » Erkin bloglar » Dünýä belli kompanýalaryň taryhy