tmbloglar.fun

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » tmbloglar.fun » Internet bloglar » Domenli atlar


Domenli atlar

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

Domenli atlar
https://forumupload.ru/uploads/001b/41/54/2/t911877.jpg

IP — salgylanma (ikilik aňladylyşda) kompýuterler üçin örän amatlydyr, ýöne adamlar başga görnüşli salgylara öwrenşendir: döwlet, şäher, köçe, jaý, familiýa… Edil şuňa meňzeşlikde domenli  atlar gurnalýar. Olaryň her biri IP-salga we adaty salga esaslanýar. Olara domenli atlar diýilmeginiň sebäbi ähli kompýuterler haýsydyr bir nyşan boýunça bir domenli ýaýla ýa-da domene degişlidir. 

Mysal üçin, nyşan hökmünde host-kompýuteriň ýerleşýän meýdany, döwleti bolup biler. Domeniň adynyň soňky bölegine ýokary derejeli domen(Top-Level Domain, TLD) ýa-da ýokary derejeli ýaýla  diýilýär we ol iki, üç ýa-da dört harpdan düzülendir. Üçharply ýa-da dörtharply ýaýlalar ABŞ-da  ulanylýar we halkara domenler ýaly domeniň eýesi bolan guramanyň görnüşi beýan edilýär.

com -Söwda kärhanalar

net- Internet hyzmatyny üpjün ediji we tor gatnaşygy bolan beýleki şereketler

org- Kommersiýa däl kärhanalar (adatça budjetdäkiler)

gov- Döwlet edaralar

mil -ABŞ-nyň harby gullugy

edu- Bilim bilen meşgullanýan okuw jaýlar we edaralar

bank- Banklar we bank gurşawynyň edaralary

biz- Biznes taslama (islendik)

info- Maglumat çeşmesi

aero- Awia-industriýasyna degişli çeşme

name- Personal sahypa

.

Ýurtlar

ca -Kanada

fr- Fransiýa

de-Germaniýa

jp -Ýaponiýa

ru- Russiýa

uk-Welikobritaniýa

kg- Gyrgyzstan

kz-Gazagystan

uz -Özbegistan

tj- Täjigistan

tm -Türkmenistan

am- Ermenistan

ge- Gruziýa

az- Аzerbeýjan

be- Belarussiýa

ua- Ukraina

md-Моldowa...we ş.m-ler

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»


Похожие темы


Вы здесь » tmbloglar.fun » Internet bloglar » Domenli atlar