tmbloglar.fun

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » tmbloglar.fun » Goşgylar » Zat tapýalaraý


Zat tapýalaraý

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

Zat tapýalaraý

Şular ýaly ajap zamanda ýaşap
Ýene gynanmana zat tapýarlaraý
Soňy boş biwepa bolýarlar aşyk
Ýüregni ýakmana ot tapýarlaraý

Haram pişe bolsa tapýarlar aňtap
Arak ysy gelýär üstinden aňkap
Jenneti gazanmak dowzahdan aňsat
Görä dowzah üçin der dökýäleräý

It deý bolsam eýesine wepaly
Eşek deý hyzmatda çeksem jepany
Gynananňa degmez gysgajyk pany
Ýene gynanmana zat tapýarlaraý

Gerçeknazar ýazar tankyda bakman
Bir ýüregim bolsa Alladan gorkýan
Illere ýaranmak däldirä hökman
Men näme Pyraga at dakýalaraý

Gerçeknazar Amannazarow
(19.09.2019

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » tmbloglar.fun » Goşgylar » Zat tapýalaraý