tmbloglar.fun

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » tmbloglar.fun » Goşgylar » Aýdyp bilmedim


Aýdyp bilmedim

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

Aýdyp bilmedim

Lälijegim seni söýýärdim çyndan
Ýöne bu söýgimi aýdyp bilmedim
Henizem utanyp gezýärin senden
Adyňy aňymdan aýryp bilmedim

Bu nähili geňlik,nähili geňlik
Kalbyma dolupdyr bu çekinjeňlik
Wagt hemme üçin bolsada deňlik
Wagtyňy meň üçin aýryp bilmediň

Her gije garaşdym bagtly daňa
Düýşümde naýynjar bakýardyň maňa
Gije gözüm süzüp garaşdym saňa
Nüçün gelmediň ?

Gerçeknazar Amannazarow

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » tmbloglar.fun » Goşgylar » Aýdyp bilmedim